cwcheung24 發表於 2019-2-8 23:04:16

【黑社會去咗邊】入侵全港屋苑 控制法團合法打劫

https://www.youtube.com/watch?v=zf2jBz6EoMM

發表於 1970-1-1 08:00:00

LEUNGCHEUKFAN 發表於 2019-4-2 12:29:31

變相許多普通市民 都要交陀地, 生活真是悲催, 他們的背後誰在撐腰???
熬噢

發表於 1970-1-1 08:00:00

發表於 1970-1-1 08:00:00

發表於 1970-1-1 08:00:00

發表於 1970-1-1 08:00:00

發表於 1970-1-1 08:00:00

LawYuKwong 發表於 2019-6-18 20:44:02

where are you dr. kwok since 6/6/2019??

moc 發表於 2019-11-14 21:04:57

家下人人去淘寶買套警察衫,警棍,帶住個口罩可以入屋任搜,姦淫擄掠都得。
你話係警察,香港人就服,唔洗證明。
頁: [1] 2
查看完整版本: 【黑社會去咗邊】入侵全港屋苑 控制法團合法打劫